Yhdistyksemme

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää asuinympäristön viihtyisyyttä, kehittää tervettä rakennuskantaa sekä eritoten edistää paikallisten asunto-osakeyhtiöiden hyvän hallinnon yleisiä edellytyksiä. TTf aloitti toimintansa keväällä 2006.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kerää ja jakaa jäsenistölleen tarpeellista informaatiota asuntokiinteistöalan kehittämisestä ja jäsenistön oman rakennuskannan kehittämiseksi, tekee yhteistyötä alan eri osapuolien kuten palveluntarjoajien, rakentajien sekä eri viranomaisten ja organisaatioiden kanssa, osallistuu tuotekehitykseen, tutkimukseen ja eri kehittämishankkeisiin, tekee aloitteita, antaa lausuntoja, osallistuu alan keskusteluun, järjestää jäsenilleen kokouksia tarpeiden ja sopimusten mukaan tai muuten, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä järjestää koulutustapahtumia.
Vasemmalla ylhäällä (linkit) tai yläpalkissa on pikalinkkejä muutamiin yleishyödyllisiin organisaatioihin, joista voi löytyä apuja taloyhtiöiden ongelmien ja asioiden hoitoon. Täydennämme niitä jatkuvasti. Myös jäsensivuille rakennamme linkityksiä.